Boxes & Labels
Boxes & LabelsFabriken

Fabriken

Vi äger hela processen - från idé och produktion till leverans av kundunika lösningar.

Specialister i ordets rätta bemärkelse

Boxes & Labels har en fabrik med två enheter. En i Borås och en i Olsfors. Varje enhet är anpassad för dess ändamål – produktion av lådor respektive etiketter. Se dom som platser för samlad expertis och mångårig erfarenhet. Här mötas och arbetar varje dag specialister i ordets rätta bemärkelse i syfte att leverera kundnytta.

För att kunna öka vår kapacitet och förbättra vårt kunderbjudande investerar vi kontinuerligt i ny modern produktionskapacitet. Idag har vi en total produktionsyta på hela 6 000 kvm och lageryta på 2 000 kvm.

Välkommen att besöka oss!