boxes-and-labels-hållbarhet
Boxes & LabelsHållbarhet

Hållbarhet

Hos Boxes & Labels har vi gjort hållbarhet till en prioritet. Vi förstår att vi, som aktör inom förpacknings- och etikettbranschen, har ett betydande ansvar att bidra till en hållbar framtid. Vår resa mot hållbarhet är ständigt pågående, och vi strävar efter att integrera hållbarhet i allt vi gör. Genom vårt engagemang för hållbarhet och socialt ansvar hoppas vi inspirera andra att följa vårt exempel och bidra till en mer hållbar framtid. Vi har bara börjat vår resa, och vi är glada över att ta nästa steg tillsammans med våra kunder, partners och medarbetare.

FSC

FSC, Forest Stewardship Council, är en oberoende organisation som arbetar för ett hållbart skogsbruk.

Boxes & Labels är FSC -certifierade, det innebär att vårt råmaterial, papper och wellpapp, kommer från ett hållbart skogsbruk. Ett skogsbruk som tar ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvar.

Med FSC -certifierade produkter bidrar du och dina kunder till hållbart nyttjande av skogarna.

OEKO-TEX STANDARD 100

OEKO-TEX STANDARD 100

OEKO-TEX STANDARD 100 är en av världens mest kända märkningar för textilier. Märkningen innebär att textilvaran har testats för skadliga ämnen och är ofarlig för människors hälsa.

Boxes & Labels är stolta över att kunna erbjuda produkter med OEKO-TEX STANDARD 100-certifiering. Det innebär att våra textila etiketter och förpackningar har genomgått rigorösa tester och uppfyller höga miljömässiga och hälsomässiga standarder.

boxes-labels-isocertifiering-9001-14001

ISO - Certifikat

Hos Boxes & Labels prioriterar vi högsta kvalitet och miljöhänsyn och är stolta över att vara certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Certifikaten bekräftar att vi uppfyller internationella standarder och ständigt strävar efter förbättring. De fungerar inte bara som ett kundkrav, utan är också som ett sätt att effektivisera verksamheten. Vi genomgår årliga revisioner för att säkerställa kontinuerlig efterlevnad. I slutändan är våra ISO-certifikat mer än bara märken – de är bevis på vårt engagemang för kvalitet och hållbarhet.

 

Etiketter med tryck

Kvalitetspolicy

Boxes & Labels Borås AB:s och Boxes and Labels Olsfors AB:s kunder och andra intressenter kan förvänta sig att:

 • Vi levererar i tid och enligt avtal
 • Vi skapar långsiktigt nöjda kunder genom att leverera tjänster och produkter med hög standard
 • Vi hanterar kunders ärenden på ett snabbt och professionellt sätt
 • Vi är pålitliga som affärspartner, arbetsgivare eller annan partner
 • Vi samarbetar med noga utvalda kompetenta leverantörer
 • Vi är lyhörda och kompetensutvecklar våra medarbetare för att möta våra kunders krav och förväntningar
 • Vi värnar om våra anställda och tillhandahåller goda förutsättningar för att genomföra arbetsuppgifter
 • Vår kvalitetspolicy är förstådd och tillämpas av alla i organisationen samt revideras kontinuerligt

Varje anställd och intern resurs åtar sig att:

 • Uppfylla kundkrav och övriga tillämpliga krav från intressenter, inklusive tillämpliga lagar och förordningar
 • Bidra till att ständigt förbättra verksamheten och höja kvalitetsnivån
Wet City Spirits

Miljöpolicy

Vi arbetar för att skydda miljön, motverka föroreningar, minska vår miljöpåverkan och utveckla vårt miljöarbete genom att:

 • Utbilda och motivera våra anställda att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt
 • Utvärdera våra miljöaspekter ur ett livscykelperspektiv och skapa handlingsplaner
 • Prioritera miljöcertifierade leverantörer i största möjligaste mån
 • Ta ansvar för vårt avfall genom att bidra till återvinning så långt det är möjligt
 • Sträva efter att minska negativ miljöpåverkan från produktionen
 • I största möjliga mån använda recyklat och fossilfritt material
 • Utveckla förpackningslösningar med hänsynstagande till miljön
 • Informera medarbetare och leverantörer om miljöledningsarbetet och om vikten av att beakta miljöfrågor i det dagliga arbetet

Varje anställd och intern resurs hos oss åtar sig att:

 • Uppfylla gällande miljörelaterade lagar och förordningar samt övriga tillämpliga bindande krav
 • Bidra till att ständigt förbättra vårt miljöledningssystem genom att verka för att uppfylla miljömålen och uppnå en bättre miljöprestanda i vår verksamhet.

Boxes & Labels Borås AB och Boxes and Labels Olsfors AB ingår i Boxon group och är en del av gruppens åtagande att uppnå klimatneutralitet till år 2040.